LAATSTE NIEUWS TEIAS-STUDIE

Informatie patiënten

Wat is een hernia?

De wervelkolom bestaat uit wervels en tussenwervelschijven. Deze tussenwervelschijven kunnen soms zwakker worden waardoor een hernia kan ontstaan. Een hernia is een uitstulping van de tussenwervelschijf. Als een hernia groot genoeg is, kan deze een zenuw irriteren. Deze zenuw loopt naar het been en daardoor kunt u dan klachten in het been krijgen waaronder beenpijn.
Als een patiënt hier klachten van heeft wordt eerst geprobeerd dit op te lossen met pijnmedicatie en eventueel fysiotherapie. We weten dat in de meeste gevallen een hernia vanzelf overgaat en daarom wordt de patiënt niet meteen geopereerd. Als na een tijd de klachten niet verdwijnen wordt de patiënt meestal doorverwezen naar de neuroloog. Deze onderzoekt de patiënt en kan kan weer doorverwijzen naar de neurochirurg. De neurochirurg zal dan met de patiënt bespreken of een operatie om de hernia te verwijderen een optie is.

Normal disk.jpg
Herniated disk.jpg

Normale tussenwervelschijf

Hernia van de tussenwervelschijf

TEIAS-onderzoek

 

Opzet onderzoek

Om de (kosten)effectiviteit van de injectie te onderzoeken wordt een grootschalig onderzoek uitgevoerd, waarbij twee groepen met elkaar worden vergeleken (injectie met standaard pijnmedicatie). De twee groepen worden bepaald door middel van een computerloting. Patiënten die de injectie loten worden binnen 4 werkdagen behandeld op de pijnpoli. Patiënten die de pijnmedicatie loten worden 2 weken gevolgd of de klachten verbeteren. Indien dit niet het geval is, kunnen patiënten uit deze groep alsnog een injectie of operatie krijgen. De kans dat u de injectie loot is 50%, de kans dat u pijnmedicatie loot is ook 50%. De (kosten)effectiviteit wordt in beide groepen bepaald om ze vervolgens met elkaar te vergelijken.

Bepalen van de (kosten)effectiviteit

Patiënten die meedoen hebben ernstige beenpijn. Daarom zijn we geïnteresseerd hoe goed de behandelingen deze beenpijn kunnen verminderen. We willen met name weten in welke mate de beenpijn is verminderd 2 weken na de behandeling. Maar we kijken ook naar uw rugpijn, functionaliteit, ervaren herstel en kwaliteit van leven. Tenslotte onderzoeken we ook de kosten van de behandelingen. Daarbij wordt meegenomen hoeveel u zelf heeft uitgegeven aan medicatie en hoeveel kosten er zijn gemaakt door werkverzuim.

Beslissing deelname TEIAS-studie

Als u in aanmerking komt voor de TEIAS-studie beslist u zelf of u wel of niet wilt meedoen aan de studie. U heeft twee dagen bedenktijd over uw deelname na ontvangst van de informatiebrief. Indien u beslist om mee te doen, zal een van de onderzoekers contact met u opnemen om een afspraak in het ziekenhuis te maken. Tijdens dit gesprek zal de onderzoeker de studie nog eens met u doornemen en zult u gezien worden door een neurochirurg. Door deel te nemen helpt u de onderzoekers inzicht te geven in herniaklachten en herniabehandelingen. Deelnemen aan de studie kan via deze link.

Tijdsinvestering deelname TEIAS-studie

Bij deelname wordt u gevraagd 6 keer een vragenlijst in te vullen. U zult een keer op gesprek komen bij de onderzoeker en neurochirurg en, indien u de injectie loot, zult een afspraak krijgen bij de anesthesioloog. Hieronder staat een overzicht van de afspraken.

Tijdsinvestering.jpg