LAATSTE NIEUWS TEIAS-STUDIE

Informatie huisartsen

Patiënten verwijzen

Patiënten kunt u makkelijk doorverwijzen via ZorgDomein. Onder het kopje Anesthesiologie kiest u voor het volgende zorgproduct:

"Pijnpoli onderzoek TEIAS - Acute hernia verlichtingsstudie"

Wij nemen daarna contact op met de patient.

TEIAS-onderzoek

In de praktijk is er een grote groep patiënten met kort bestaande (pseudo)radiculaire klachten in het been bij verdenking van een lumbale HNP. Ondanks orale pijnmedicatie houden deze patiënten vaak veel pijn, maar vanwege de korte klachtenduur komen zij nog niet in aanmerking voor verwijzing naar de neuroloog. Om de last van de patiënt te verminderen in deze acute fase van de klachten onderzoeken wij een behandeling met een wortelblokkade op de pijnpoli. De huisarts verwijst de patiënt dus in een vroeg stadium direct door naar de pijnpoli. Het idee is dat de patiënt op deze manier beter natuurlijk herstel kan afwachten.

Om de (kosten)effectiviteit van deze behandeling te onderzoeken wordt een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek uitgevoerd. Patiënten worden gerandomiseerd naar één van de twee behandelgroepen. De ene groep krijgt een wortelblokkade en bij de andere groep zal het conservatieve beleid met orale pijnmedicatie worden voortgezet voor minstens 2 weken. Na deze 2 weken kunnen patiënten uit de conservatieve groep alsnog worden doorverwezen naar de tweedelijns zorg en eventueel een wortelblokkade of operatie ondergaan. Een patiënt heeft 50% kans om de injectie te loten. De (kosten)effectiviteit wordt vervolgens bepaald om de groepen te vergelijken.

Opzet onderzoek

Als een patiënt uit uw praktijk wilt deelnemen kunt u een verwijzing maken via ZorgDomein. Onder het vakgebied Anesthesiologie is het zorgproduct 'Pijnpoli onderzoek TEIAS – Acute hernia verlichtingsstudie' te vinden. Hierna zal de onderzoeker contact opnemen met de patiënt.

Als de patiënt wil meedoen, zal een gesprek plaatsvinden in het Spaarne Gasthuis waarbij wordt beoordeeld of er sprake is van een radiculair syndroom op basis van een HNP. Indien de patiënt aan alle inclusie- en exclusiecriteria voldoet, zal de behandeling geloot worden. Patiënten die de wortelblokkade loten zullen binnen 4 werkdagen behandeld worden door de pijnpoli van het Spaarne Gasthuis.

Bepalen van de (kosten)effectiviteit

Patiënten die meedoen hebben ernstige beenpijn. Daarom zijn we geïnteresseerd hoe goed de behandelingen deze beenpijn kunnen verminderen in de vroege fase om zo natuurlijk herstel beter te kunnen afwachten. Naast de beenpijn onderzoeken we ook rugpijn, functionaliteit (ODI), ervaren herstel (Likert score) en kwaliteit van leven (EQ-VAS). Tenslotte onderzoeken we de kosteneffectiviteit waarbij wordt meegenomen hoeveel de patiënt heeft uitgegeven aan medicatie en zorg en hoeveel kosten er zijn gemaakt door werkverzuim (EQ-5D en kostendagboek). Het verloop van de studie en de meetinstrumenten staan beschreven in onderstaande tabel:

*data over de wortelblokkade. Indien de deelnemer meer dan 1 injectie nodig heeft zal voor iedere herhaalde injectie ook data verzameld worden.

Voorlichtingsmateriaal

Indien u nog geen voorlichtingsmateriaal (folders, posters, zakkaartjes) heeft onvangen voor uw praktijk of extra materiaal wilt, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier (onderstaande knop). Voor verdere vragen kunt u uiteraard ook contact opnemen via het formulier.