top of page

Achtergrond TEIAS-studie

Patiënten met het Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS) hebben last van uitstralende pijn naar het been. In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door een hernia in de lage rug. Een hernia is een uitstulping van de tussenwervelschijf. Deze uitstulping kan dan een zenuw irriteren die naar het been loopt. Door deze irritatie ontstaat een ontsteking rondom de zenuw met als gevolg beenpijn, maar ook kan het gevoel in het been anders of minder zijn en kan er sprake zijn van spierzwakte. Meestal gaat LRS vanzelf over na een aantal weken tot maanden en dat is de reden dat er niet meteen voor een operatie wordt gekozen.

In het begin zal geadviseerd worden om natuurlijk herstel af te wachten en eventueel pijnmedicatie te slikken om de klachten te verminderen. Maar in sommige gevallen werkt deze pijnmedicatie niet goed genoeg en zorgt dit ervoor dat de patiënt niet goed in beweging kan blijven. Dit kan heel invaliderend zijn waarbij de patiënt zichzelf niet meer kan verzorgen, dagelijkse taken kan uitvoeren of kan werken. Normaal gesproken als de klachten na 6-8 weken niet verbeteren, wordt de patiënt doorgestuurd naar de neuroloog en kan er een MRI gemaakt worden. Vaak betekent dit dat de patiënt nog een aantal weken moet rondlopen met veel pijn.

Deze patiënten met veel pijn kunnen worden behandeld met een injectie in de rug, de zogeheten Transforaminale Epidurale Injectie (TEI). Via een naald wordt rondom de geïrriteerde zenuw een klein beetje pijnstillende en ontstekingsremmende medicatie toegediend. Dit is een bestaande behandeling voor hernia-patiënten, maar wordt vaak pas gegeven als de patiënt al een aantal maanden klachten heeft.

 

Met deze studie willen we onderzoeken of hernia-patiënten er baat bij hebben om de injectie in een vroeger stadium te krijgen wanneer ze nog bij de huisarts lopen. We willen onderzoeken hoe goed deze injectie werkt om de klachten te verminderen en of deze behandeling kosteneffectiever is dan de huidige behandeling met standaard pijnstilling van de huisarts. Als blijkt dat de injectie goed werkt en beter is dan de andere behandeling kan dit een standaard therapie worden voor patiënten met een lage-rug hernia in de huisarts-fase.

Wilt u meer informatie over de twee behandelingen die wij vergelijken klik op onderstaande knop.

TEIAS-studie

Het doel van deze studie is om de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een Transforaminale Epidurale Injectie (TEI) in vergelijking met standaard pijnstillende medicatie te onderzoeken bij patiënten met uitstralende beenpijn ten gevolge van een hernia in de lage rug. Deze studie is een samenwerking tussen het Spaarne Gasthuis, Alrijne Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en het Leids Universitair Medisch Centrum.

Hernia_edited_edited_edited.jpg

Methode onderzoek

Om de effectiviteit en kosteneffectiviteit te onderzoeken wordt een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek uitgevoerd, oftewel een "Randomized Controlled Trial"(RCT). Dit betekent dat er twee groepen worden gemaakt door middel van loting. Een groep zal worden behandeld met de injectie en de andere groep zal standaard pijnmedicatie krijgen. Iedere patiënt heeft dus 50% kans dat hij de injectie loot en 50% kans dat hij de standaard pijnmedicatie loot. De patiënt en de onderzoekers hebben geen invloed op de loting. Bij patiënten die de standaard pijnmedicatie loten kijken we de eerste 2 weken hoe het gaat. Als de klachten tijdens die periode niet verbeteren kunnen deze patiënten alsnog worden doorverwezen voor een injectie of operatie.

Wanneer een patiënt interesse heeft om mee te doen zal hij een informatiebrief over de studie ontvangen. De patiënt krijgt vervolgens 2 dagen bedenktijd over deelname. Dit is nodig omdat het onderzoek is gericht op de acute fase van het Lumbosacraal Radiculair Syndroom.

Tijdens het onderzoek worden patiënten een half jaar gevolgd. De patiënt vult online digitale vragenlijsten in die betrekking hebben op de ervaren beenpijn, rugpijn, fysieke belemmeringen, herstel, kwaliteit van leven en kosten door zorggebruik en werkverzuim. Deze vragenlijsten zullen per e-mail worden verstuurd waardoor de patiënt deze rustig thuis kan invullen.

De resultaten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden in wetenschappelijke tijdschriften. Totdat de laatste patient klaar is met deelname aan het onderzoek zal niemand inzicht krijgen in de tussentijdse resultaten om het onderzoek niet te kunnen beinvloeden. Mocht u vragen hebben over de opzet van de studie, kunt u contact opnemen met een van de onderzoekers. Zie hiervoor onderstaande knop.

Kunt u deelnemen aan de TEIAS-studie?

U kunt mogelijk deelnemen aan de TEIAS-studie als u voldoet aan onderstaande criteria:

  • U heeft uitstralende pijn in het been en bent hiervoor naar de huisarts geweest

  • U heeft tussen de 3 en 8 weken klachten

  • U bent 18-55 jaar oud

  • De pijn is hevig van aard

  • U heeft een verklaring van deelname ('informed consent') getekend (te ontvangen in het ziekenhuis bij de eerste afspraak)

Indien u voldoet aan deze criteria en u besluit om mee te doen na ontvangst van de informatiebrief zal u worden uitgenodigd voor een intakegesprek in het ziekenhuis met een van de onderzoekers. Hij zal nog enkele extra vragen met u doornemen en u zult gezien worden door een neurochirurg. Hierna wordt definitief bepaald of u kunt meedoen.

Meer informatie over meedoen aan dit onderzoek kunt u vinden via onderstaande knop.

bottom of page